Bài giảng Stem Tin học Lớp 9 - Bài 4: Tìm hiểu thư điện tử

Thư điện tử là dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên mạng máy tính (chẳng hạn Internet) thông qua các hộp thư điện tử. Việc chuyển thư và quản lí các hộp thư điện tử được hệ thống thư điện tử thực hiện.

ưu điểm: chi phí thấp, thời gian chuyển gần như tức thời, một người có thể gửi thư đồng thời cho nhiều người nhận, có thể gửi kèm tệp,....

Mở tài khoản thư điện tử

Để có thể gửi nhận thư điện tử, trước hết ta phải mở tài khoản thư điện tử.

Sau khi mở tài khoản, người dùng sẽ được nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử cấp cho một hộp thư điện tử (mail box) trên máy chủ thư điện tử. Cùng với hộp thư, người dùng có tên đăng nhập và mật khẩu (do người dùng tự chọn khi mở tài khoản) dùng để truy cập vào hộp thư điện tử.

Hai hộp thư thuộc cùng nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử phải có tên đăng nhập khác nhau. Do vậy, mỗi địa chỉ thư điện tử sẽ là duy nhất trên phạm vi toàn cầu.

@

ppt 8 trang minhdo 05/06/2023 600
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Stem Tin học Lớp 9 - Bài 4: Tìm hiểu thư điện tử", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_stem_tin_hoc_lop_9_bai_4_tim_hieu_thu_dien_tu.ppt

Nội dung text: Bài giảng Stem Tin học Lớp 9 - Bài 4: Tìm hiểu thư điện tử

  1. Bài 4 Tìm hiểu Th điện tử  1. Th điện tử là gì? 2. Hệ thống th điện tử 3. Mở tài khoản, gửi và nhận th điện tử Tổ tin THCS Phương Đỡnh 1
  2. 1. Th điện tử là gì?  Th là phơng tiện giúp những ngời ở cách xa nhau có thể trao đổi những thông tin cần thiết. Tổ tin THCS Phương Đỡnh 2
  3. Th điện tử là gì?  Tổ tin THCS Phương Đỡnh 3
  4. Th điện tử là gì?  Th điện tử là dịch vụ chuyển th dới dạng số trên mạng máy tính (chẳng hạn Internet) thông qua các hộp th điện tử. Việc chuyển th và quản lí các hộp th điện tử đợc hệ thống th điện tử thực hiện. u điểm: chi phí thấp, thời gian chuyển gần nh tức thời, một ngời có thể gửi th đồng thời cho nhiều ngời nhận, có thể gửi kèm tệp, Tổ tin THCS Phương Đỡnh 4
  5. 2. Hệ thống th điện tử  No Image Quá trình chuyển th Trong hệ thống th điện tử, ng- ời gửi và ngời nhận đều phải có một tài khoản th điện tử để có địa chỉ gửi và nhận th. Minh hoạ việc gửi và nhận th điện tử Tổ tin THCS Phương Đỡnh 5
  6. 3. Mở tài khoản, gửi và nhận th điện  tử a. Mở tài khoản th điện tử ❖ Để có thể gửi nhận th điện tử, trớc hết ta phải mở tài khoản th điện tử. ❖ Sau khi mở tài khoản, ngời dùng sẽ đợc nhà cung cấp dịch vụ th điện tử cấp cho một hộp th điện tử (mail box) trên máy chủ th điện tử. Cùng với hộp th, ngời dùng có tên đăng nhập và mật khẩu (do ngời dùng tự chọn khi mở tài khoản) dùng để truy cập vào hộp th điện tử. ❖ Hai hộp th thuộc cùng nhà cung cấp dịch vụ th điện tử phải có tên đăng nhập khác nhau. Do vậy, mỗi địa chỉ th điện tử sẽ là duy nhất trên phạm vi toàn cầu. @ Tổ tin THCS Phương Đỡnh 6
  7. 3. Mở tài khoản, gửi và nhận th điện  tử b. Nhận và gửi th ❖ Truy cập trang web cung cấp dịch vụ th điện tử. ❖ Đăng nhập vào hộp th điện tử bằng cách gõ tên đăng nhập (tên ngời dùng), cùng với mật khẩu tơng ứng rồi nhấn Enter (hoặc nháy nút Đăng nhập). ❖ Dịch vụ th điện tử cung cấp các chức năng chính sau đây: + Mở và xem danh sách các th đã nhận và đợc lu trong hộp th. + Mở và đọc nội dung của một th cụ thể. + Soạn th và gửi th cho một hoặc nhiều ngời. + Trả lời th (reply). + Chuyển tiếp th cho một ngời khác (forward). Tổ tin THCS Phương Đỡnh 7
  8. Ghi nhớ  1. Th điện tử là một ứng dụng của internet cho phép gửi và nhận th trên mạng máy tính. 2. Mỗi địa chỉ th điện tử là tên của một hộp th điện tử và là duy nhất trên toàn thế giới. 3. Dịch vụ th điện tử cho phép nhận và đọc th, viết và gửi th, trả lời th và chuyển tiếp th cho ngời khác. Dặn dò: Học và làm bài theo câu hỏi, bài tập (Sgk Tr 40) Tổ tin THCS Phương Đỡnh 8