Bài giảng Stem Tin học Lớp 9 - Bài 8: Phần mềm trình chiếu

Mọi phần mềm tri`nh chiếu đều có các công cụ soạn thảo van bản  cho phép nhập và chỉnh sửa thông tin dạng van bản.

Ta có thể làm cho các nội dung trên trang chiếu chuyển động để bài tri`nh chiếu sinh động và hấp dẫn hơn.

Ngoài việc tạo các bài tri`nh chiếu, với phần mềm tri`nh chiếu người ta còn có thể in bài tri`nh chiếu ra giấy và phát cho người nghe để dễ theo dõi nội dung tri`nh bày.

Uu điểm ba`i tri`nh chiờ´u dễ dàng chỉnh sửa, ma` còn có  khả nang hiển thị màu sắc rất phong phú của màn hi`nh máy tính.

pptx 9 trang minhdo 05/06/2023 700
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Stem Tin học Lớp 9 - Bài 8: Phần mềm trình chiếu", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_stem_tin_hoc_lop_9_bai_8_phan_mem_trinh_chieu.pptx

Nội dung text: Bài giảng Stem Tin học Lớp 9 - Bài 8: Phần mềm trình chiếu

  1. Bài 8. Phần mềm tRÌnh chiếu ✍ 1. Trình bày và công cụ hỗ trợ trình bày 2. Phần mềm trình chiếu 3. ứng dụng của phần mềm trình chiếu Tổ tin THCS Phương Đỡnh 1
  2. 1. Trình bày và công cụ hỗ trợ trình bày ✍ ▪ Trong số các hoạt động trao đổi thông tin diễn ra thờng xuyên trong cuộc sống, hoạt động trình bày là hình thức chia sẻ kiến thức hoặc ý tởng với một hoặc nhiều ngời khác. ▪ Để việc trình bày có hiệu quả, ngời ta thờng sử dụng nhiều công cụ khác nhau nh bảng để viết, các hình vẽ hay biểu đồ đ- ợc chuẩn bị sẵn trên giấy khổ lớn, Tổ tin THCS Phương Đỡnh 2
  3. 1. Trình bày và công cụ hỗ trợ trình bày ✍ phần mềm trình chiếu là các chơng trỡnh máy tính với mục đích giúp tạo và chiếu các nội dung trên màn hỡnh thay cho việc viết bảng. Tổ tin THCS Phương Đỡnh 3
  4. 2. Phần mềm trình chiếu ✍ Mọi phần mềm trỡnh chiếu đều có những chức năng cơ bản sau đây: ❶ Tạo các bài trỡnh chiếu dới dạng điện tử. Mỗi bài trỡnh chiếu gồm một hay nhiều trang nội dung, các trang đó đợc gọi là các trang chiếu. ❷ Trỡnh chiếu các trang của bài trỡnh chiếu, tức hiển thị mỗi trang chiếu trên toàn bộ màn hỡnh. Tổ tin THCS Phương Đỡnh 4
  5. 2. Phần mềm trình chiếu ✍ Tổ tin THCS Phương Đỡnh 5
  6. 2. Phần mềm trình chiếu ✍ ▪ Mọi phần mềm trình chiếu đều có các công cụ soạn thảo văn bản cho phép nhập và chỉnh sửa thông tin dạng văn bản. ▪ Ta có thể làm cho các nội dung trên trang chiếu chuyển động để bài trình chiếu sinh động và hấp dẫn hơn. ▪ Ngoài việc tạo các bài trình chiếu, với phần mềm trình chiếu ngời ta còn có thể in bài trình chiếu ra giấy và phát cho ngời nghe để dễ theo dõi nội dung trình bày. ▪ Ưu điểm bài trình chiờ́u dễ dàng chỉnh sửa, mà còn có khả năng hiển thị màu sắc rất phong phú của màn hình máy tính. Tổ tin THCS Phương Đỡnh 6
  7. 2. Phần mềm trình chiếu ✍ Nếu máy tính đợc nối với máy chiếu (projector), ta có thể chiếu nội dung trang chiếu lên màn rộng . Có thể lần lợt chiếu các trang hoặc chọn chỉ chiếu một vài trang tuỳ ý bằng cách sử dụng chuột hoặc bàn phím. Tổ tin THCS Phương Đỡnh 7
  8. 3. ứng dụng của phần mềm ✍ trình chiếu • Phần mềm trình chiếu đợc sử dụng để tạo bài trình chiếu phục vụ các cuộc họp hoặc hội thảo. • Trong nhà trờng, phần mềm trình chiếu đợc sử dụng để tạo các bài giảng điện tử phục vụ dạy và học, các bài kiểm tra trắc nghiệm, • Ngoài ra, có thể sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo các sản phẩm giải trí khác nh tạo an bum ảnh, an bum ca nhạc, với các hiệu ứng hoạt hình. • Với phần mềm trình chiếu, ta còn có thể tạo và in các tờ rơi, tờ quảng cáo. Trong các cửa hàng và nơi công cộng, ngời ta còn có thể trình chiếu thông báo hay quảng cáo trên máy tính. Tổ tin THCS Phương Đỡnh 8
  9. ghi nhỚ ✍ 1. Phần mềm trỡnh chiếu là chơng trỡnh máy tính giúp tạo và trỡnh chiếu các bài trÌnh chiếu dới dạng điện tử. 2. Có thể sử dụng bài trỡnh chiếu để trỡnh bày trong cuộc họp, để dạy và học trong nhà trờng, để giải trí và quảng cáo. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ • Đọc trước bài trình chiờ́u ở SGK. • Làm cõu hỏi và bài tập1 ; 2; 3 ;4 ở SGK trang 86 • Học bài theo sỏch giỏo khoa và vở ghi. Tổ tin THCS Phương Đỡnh 9