Bài giảng Stem Tin học Lớp 9 - Bài 14: Làm quen với phần mềm tạo ảnh động

Nguyên tắc tạo ảnh động

Là sự thể hiện liên tiếp nhiều ảnh tĩnh, mỗi ảnh xuất hiện trong một thời gian ngắn.

2. Tạo ảnh động bằng Beneton Movie GIF:

- Khởi động phần mềm: Nháy đúp chuột lên biểu tượng

trên màn hình nền.

Các bước tạo ảnh động:

B1: Nháy chuột lên nút New project            trên thanh công cụ.

B2: Nháy chuột lên nút Add Frame(s)         trên thanh công cụ.

B3: Chọn tệp ảnh (tĩnh hoặc động) từ cửa sổ chọn tệp.

B4: Nháy nút Open để đưa tệp ảnh đã chọn vào ảnh động.

Lặp lại các bước từ 2 đến 4 để đưa các tệp ảnh khác vào ảnh động.

Nháy nút Save         để lưu kết quả

ppt 15 trang minhdo 05/06/2023 580
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Stem Tin học Lớp 9 - Bài 14: Làm quen với phần mềm tạo ảnh động", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_stem_tin_hoc_lop_9_bai_14_lam_quen_voi_phan_mem_ta.ppt

Nội dung text: Bài giảng Stem Tin học Lớp 9 - Bài 14: Làm quen với phần mềm tạo ảnh động

 1.  Kiểm tra bài cũ ⚫ Đa phơng tiện là gì? Hãy nêu một số ví dụ về đa ph- ơng tiện ⚫ Nêu một số ứng dụng tiêu biểu của đa phơng tiện trong cuộc sống. Tổ tin THCS Phơng Đình 1
 2. Bài 14. Làm quen với phần mềm tạo ảnh động  1. Nguyên tắc tạo ảnh động Là sự thể hiện liên tiếp nhiều ảnh tĩnh, mỗi ảnh xuất hiện trong một thời gian ngắn. Hình 1: 5 giây Hình 2: 5 giây Hình 3: 5 giây Hình 4: 5 giây Hình 5: 5 giây 2. Tạo ảnh động bằng Beneton Movie GIF: - Khởi động phần mềm: Nháy đúp chuột lên biểu tợng trên màn hình nền. Tổ tin THCS Phơng Đình 2
 3. Giới thiệu giao diện phần mềm BMG:  Tổ tin THCS Phơng Đình 3
 4. 2.Tạo ảnh động bằng Beneton  Movie GIF: - Các bớc tạo ảnh động: B1: Nháy chuột lên nút New project trên thanh công cụ. B2: Nháy chuột lên nút Add Frame(s) trên thanh công cụ. B3: Chọn tệp ảnh (tĩnh hoặc động) từ cửa sổ chọn tệp. B4: Nháy nút Open để đa tệp ảnh đã chọn vào ảnh động. Lặp lại các bớc từ 2 đến 4 để đa các tệp ảnh khác vào ảnh động. Nháy nút Save để lu kết quả Tổ tin THCS Phơng Đình 4
 5. 2.Tạo ảnh động bằng Beneton  Movie GIF: Tổ tin THCS Phơng Đình 5
 6. 2.Tạo ảnh động bằng Beneton  Movie GIF: Lu ý: Khi thêm ảnh mới vào ảnh động bằng nút Add Frame(s) , ảnh tĩnh sẽ luôn đợc thêm vào cuối dãy hình hiện thời. Nếu ta nháy chuột để chọn một khung hình và nháy nút lệnh Insert Frame(s) , rồi thực hiện tiếp các bớc 3 và 4 nh trên, ảnh thêm vào sẽ đợc chèn vào trớc khung hình đã chọn. Tổ tin THCS Phơng Đình 6
 7. 3. Xem và điều chỉnh khung hình  Nháy chuột để chọn một khung hình trong dãy các khung hình, các tuỳ chọn của khung hình đợc hiển thị ở góc trên, bên trái: Tổ tin THCS Phơng Đình 7
 8. 4. Thao tác với khung hình  Chọn khung hình: Nháy chuột lên khung hình để chọn nó. Có thể nháy các nút để chọn khung hình ở trớc hoặc sau khung hình hiện thời. - Xoá khung hình: Nháy nút để xoá khung hình đang đợc chọn. - Sao chép hoặc di chuyển khung hình: Nháy nút để sao chép hoặc nháy nút để cắt và sao chép khung hình hiện thời vào bộ nhớ máy tính. Tổ tin THCS Phơng Đình 8
 9. 4. Thao tác với khung hình  -Sao chép hoặc di chuyển khung hình: Nháy nút để sao chép hoặc nháy nút để cắt và sao chép khung hình hiện thời vào bộ nhớ máy tính. - Dán khung hình: Nháy nút để dán khung hình trong bộ nhớ vào trớc khung hình hiện thời. Các nút lệnh thao tác trực tiếp với khung hình Tổ tin THCS Phơng Đình 9
 10. 4. Thao tác với khung hình  Chỉnh sửa khung hình trực tiếp: Nháy nút sẽ mở ra cửa sổ riêng cho phép chỉnh sửa khung hình một cách trực tiếp. Cửa sổ nh hình 116 xuất hiện (tơng tự nh phần mềm Paint) cho phép vẽ thêm, tô màu hoặc xoá các chi tiết của hình. Sau khi chỉnh sửa xong nháy nút để cập nhật thay đổi hoặc nút để bỏ qua các thay đổi và quay lại màn hình chính của phần mềm. Tổ tin THCS Phơng Đình 10
 11. 4. Thao tác với khung hình  Cửa sổ chỉnhTổ tin THCS sửa Phơng Đì khungnh hình 11
 12. 5. Tạo hiệu ứng cho ảnh động:  Nháy chuột lên các biểu tợng ở ngăn phải của màn hình chính. Chọn kiểu hiệu ứng (Normal) : Hiệu ứng chuẩn Tổ tin THCS Phơng Đình 12
 13. 5. Tạo hiệu ứng cho ảnh động:  Chọn kiểu hiệu ứng (Animated): Hiệu ứng động Tổ tin THCS Phơng Đình 13
 14. Củng cố bài  Học sinh làm bài tập tại lớp sau : 1/. Nêu sự giống nhau và khác nhau giữa ảnh tĩnh và ảnh động. 2/. Hãy nêu tác dụng khác nhau của hai nút lệnh Add Frame(s) và Insert Frame(s) trên thanh công cụ của phần mềm Beneton Movie GIF. 3/. Khi tạo ảnh động bằng phần mềm Beneton Movie GIF, em có thể đặt để các ảnh khác nhau đợc hiển thị với khoảng thời gian khác nhau không? Nếu có thì thực hiện nh thế nào? Bài tập về nhà: Dùng một phần mềm đồ hoạ để vẽ các tệp hình ảnh mô phỏng quả bóng ở các vị trí nh hình 119 dới đây: Tổ tin THCS Phơng Đình 14
 15. Dặn dò:  Sử dụng phần mềm Beneton Movie GIF để tạo ảnh động mô phỏng qủa bóng bay lên và rơi xuống mặt đất. Gợi ý: Với mỗi mỗi hinh trong dãy, trên cửa sổ của Beneton Movie GIF, hãy nhập 10 trong ô Delay và chọn ô Loop ⚫ Dùng một phần mềm đồ hoạ để tạo ba tệp hình vẽ mô phỏng đèn tín hiệu điều khiển giao thông nh hình 120. Sử dụng phần mềm Beneton Movie GIF để tạo ảnh động mô phỏng hoạt động của các tín hiệu điều khiển giao thông của cột đèn. ⚫ Xem và học phần ghi nhớ (SGK) Tổ tin THCS Phơng Đình 15