Bài giảng Stem Tin học Lớp 9 - Bài 12: Tạo các hiệu ứng động

Hiệu ứng chuyển trang chiếu thay đổi cách xuất hiện nội dung của trang chiếu.

Phần mềm trình chiếu PowerPoint cung cấp nhiều kiểu hiệu ứng chuyển trang chiếu. Hiệu ứng chuyển được đặt cho từng trang chiếu và chỉ có thể đặt duy nhất một kiểu hiệu ứng cho một trang chiếu.

Các tuỳ chọn cùng với kiêủ hiệu ứng:

+ Thời điểm xuất hiện.

+ Tốc độ xuất hiện.

+ Âm thanh đi kèm.

B1: Chọn các trang chiếu cần tạo hiệu ứng.

B2: Mở bảng chọn Slide Show / Slide Transition.

B3: Nháy chọn hiệu ứng thích hợp.

NoTransition:ngầm định.

Chuyển trang:

- Onmouse click khi nháy chuột

-Automatically after tự động chuyển sau khoảng thời gian

* Nếu muốn áp dụng cho tất cả các trang nháyApplytoAll Slides

ppt 22 trang minhdo 05/06/2023 520
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Stem Tin học Lớp 9 - Bài 12: Tạo các hiệu ứng động", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_stem_tin_hoc_lop_9_bai_12_tao_cac_hieu_ung_dong.ppt

Nội dung text: Bài giảng Stem Tin học Lớp 9 - Bài 12: Tạo các hiệu ứng động

 1. Bài 12: TạO CáC HIệU ứng ĐộNG  1. Chuyển trang chiếu: 2. Tạo hiệu ứng động cho đối tợng: 3. Sử dụng các hiệu ứng động: 4. Một vài lu ý khi tạo bài trình chiếu: 1 Tổ tin THCS Phơng Đình
 2. 1. Chuyển trang chiếu:  - Hiệu ứng chuyển trang chiếu thay đổi cách xuất hiện nội dung của trang chiếu. Phần mềm trình chiếu PowerPoint cung cấp nhiều kiểu hiệu ứng chuyển trang chiếu. Hiệu ứng chuyển đợc đặt cho từng trang chiếu và chỉ có thể đặt duy nhất một kiểu hiệu ứng cho một trang chiếu. - Các tuỳ chọn cùng với kiêủ hiệu ứng: + Thời điểm xuất hiện. + Tốc độ xuất hiện. + Âm thanh đi kèm. 2 Tổ tin THCS Phơng Đình
 3. Chuyển trang chiếu:  B1: Chọn các trang chiếu cần tạo hiệu ứng. B2: Mở bảng chọn 1. Chọn hiệu ứng chuyển Slide Show / Slide tiếp 2. Chọn tốc độ Transition. chuyển B3: Nháy chọn hiệu tiếp . ứng thích hợp. 3. Chọn âm thanh -NoTransition:ngầm định. đi kèm. 4. Chuyển Chuyển trang: trang chiếu - Onmouse click khi nháy khi nháy 5. Tự chuột chuột. động chuyển - Automatically after tự động trang chuyển sau khoảng thời gian chiếu. * Nếu muốn áp dụng cho tất 6. Ap dụng hiệu ứng cả các trang nháyApplytoAll chuyển cho tất cả các trang chiếu của bài trình Slides chiếu. 3 Tổ tin THCS Phơng Đình
 4. 2. Tạo hiệu ứng động cho đối tợng:  Tạo hiệu ứng cho các đối tợng ? ? ??trênTrênTaThông trang có một thể chiếutrangth thayờng chiếu đổinhằmcác cáchđối th mục ờngt ợng xuất cóhiện nhấyữ cácxuấtngđích đối đối hiện t gtợngợngì nh? nào? nàythế không?nào? -Các đối tợng: văn bản, hình ảnh, âm thanh, video -Các đối tợng này xuất hiện đồng loạt ra màn hình. -Ta có thể thay đổi để đối tợng này có thể xuất hiện không đồng loạt và theo theo một thứ tự nào đó. -Thu hút sự chú ý của ngời nghe tới thông tin cần truyền đạt trên trang chiếu, đồng thời làm cho trang chiếu sinh động và hấp dẫn. 4 Tổ tin THCS Phơng Đình
 5. Tạo hiệu ứng động cho đối tợng:  B1: Chọn các trang chiếu cần tạo hiệu ứng cho các đối tợng trên đó. B2: SlideShow/ Animation Schemes. B3: Nháy chọn hiệu ứng thích hợp trong ngăn bên phải cửa sổ 1. Chọn hiệu ứng. 2. Ap dụng hiệu ứng chuyển cho tất cả các trang chiếu 5 Tổ tin THCS Phơng Đình của bài trình chiếu.
 6. Tạo hiệu ứng động cho đối tợng:  Hiệu ứng động cho một đối tợng: B1: Chọn đối tợng cần thay đổi hiệu ứng. B2: Slide Show /Custom Animation 6 Tổ tin THCS Phơng Đình
 7. 2. Tạo hiệu ứng động cho đối tợng:  Xuất hiện bảng chọn Custom Animation nằm ở phía bên phải của màn hình soạn thảo. 7 Tổ tin THCS Phơng Đình
 8. Tạo hiệu ứng động cho đối tợng:  B3: Click chuột vào Add Effect Nhóm hiệu ứng xuất hiện trên màn hình. Nhóm hiệu ứng làm đổi màu, cỡ chữ. Nhóm hiệu ứng làm biến mất. Nhóm hiệu ứng di chuyển đối t- ợng 8 Tổ tin THCS Phơng Đình
 9. Tạo hiệu ứng động cho đối tợng: B3: Click chuột vào Add Effect  NHOÙM HIEÄU ệÙNG: xuất hiện + Ta có thể chọn các hiệu ứng có sẵn. Nếu muốn lựa chọn đầy đủ bấm chuột vào More Effects + Khi lựa chọn một hiệu ứng nào đó thì phần văn bản đợc lựa chọn trên màn hình của PowerPoint sẽ thay đổi theo hiệu ứng đã lựa chọn. Sau khi lựa chọn xong bấm chuột vào OK. 9 Tổ tin THCS Phơng Đình
 10. B3: Click chuột vào Add Effect NHOÙM HIEÄU ệÙNG: Xuất hiện  Hãy Click vào Appearđây! Box Circle Diamond Flash Once 10 Tổ tin THCS Phơng Đình
 11. B3: Click chuột vào Add Effect NHOÙM HIEÄU ệÙNG: Xuất hiện  Peek In Random Bars Split Wedge Wipe 1111 Tổ tin THCS Phơng Đình
 12. B3: Click chuột vào Add Effect NHOÙM HIEÄU ệÙNG: Xuất hiện  Faded Swivel Color Typewrite Descend Compress Swivel 12 Tổ tin THCS Phơng Đình
 13. B3: Click chuột vào Add Effect NHOÙM HIEÄU ệÙNG: Nhấn mạnh  Change Fill Color Change Font Color Change Font Style Grow/Shrink Transparentcy Change Font Change Font Size Change Line Color Spin 13 Tổ tin THCS Phơng Đình
 14. B3: Click chuột vào Add Effect  NHOÙM HIEÄU ệÙNG: Nhấn mạnh Brush On Color Color Blend Complementary Color Contrasting Color AB C Desaturate Lighten 14 Tổ tin THCS Phơng Đình
 15. B3: Click chuột vào Add Effect NHOÙM HIEÄU ệÙNG: Thoỏt đi  Blinds Checkerboard Crawl Out Disappear Flash Once Bounce Curve Down Float Glide 15 Tổ tin THCS Phơng Đình
 16. B3: Click chuột vào Add Effect  NHOÙM HIEÄU ệÙNG: Thoỏt đi Ascend Collapse Descend Grow & Turn Spinner Unfold 16 Tổ tin THCS Phơng Đình
 17. B3: Click chuột vào Add Effect  NHOÙM HIEÄU ệÙNG: Di chuyển 17 Tổ tin THCS Phơng Đình
 18. B3: Click chuột vào Add Effect  NHOÙM HIEÄU ệÙNG: Di chuyển 18 Tổ tin THCS Phơng Đình
 19. Tạo hiệu ứng động cho đối tợng:  Một số kiểu bổ sung cho một đối tợng đã đợc đặt một hiệu ứng trớc đó: Xoá hiệu ứng. Chọn kiểu bắt đầu do ta kích chuột hay xuất hiện cùng, xuất hiện sau khi kích chuột hay xuất hiện đồng thời Tốc độ nhanh hay chậm Thay đổi cách xuất hiện trớc hoặc sau hiệu ứng nào đó. Trình bày trang chiếu 19 Tổ tin THCS Phơng Đình
 20. Một vài lu ý khi tạo bài trình chiếu:  * Khi tạo nội dung cho các trang chiếu cần tránh: - Các lỗi chính tả; - Sử dụng cỡ chữ quá nhỏ; - Quá nhiều nội dung văn bản trên một trang chiếu; - Màu nền và màu chữ khó phân biệt. Ghi nhớ . Các hiệu ứng động giúp cho việc trình chiếu trở nên hấp dẫn, sinh động và thu hút sự chú ý. . Nên sử dụng các hiệu ứng động ở mức độ vừa phải, phục vụ cho mục đích chính là truyền đạt nội dung. 22 Tổ tin THCS Phơng Đình