Bài giảng Stem Tin học Lớp 12 - Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo

Chức năng của báo cáo:

Thể hiện sự so sánh và tổng hợp thông tin từ các nhóm dữ liệu.

Trình bày nội dung văn bản theo mẫu quy định.

Chuẩn bị tạo báo cáo

Câu hỏi

Báo cáo được tạo ra để kết xuất thông tin gì ?

Dữ liệu được đưa vào báo cáo từ bảng hoặc mẫu hỏi nào ?

Trường dùng để gộp nhóm là trường nào?

 

ppt 12 trang minhdo 05/06/2023 540
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Stem Tin học Lớp 12 - Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_stem_tin_hoc_lop_12_bai_9_bao_cao_va_ket_xuat_bao.ppt

Nội dung text: Bài giảng Stem Tin học Lớp 12 - Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo

 1. 1. KháI niệm báo cáo Báo cáo là hình thức thích hợp nhất giúp tổng hợp, trình bày và in dữ liệu theo khuôn dạng. Cho bảng danh sách học sinh với dữ liệu nh trên Yêu cầu: Tạo bảng thống kê điểm bình quân các môn theo tổ
 2. Chức năng của báo cáo: ❖ Thể hiện sự so sánh và tổng hợp thông tin từ các nhóm dữ liệu. ❖ Trình bày nội dung văn bản theo mẫu quy định. Chuẩn bị tạo báo cáo Câu hỏi Ví dụ áp dụng: ❖ Báo cáo đợc tạo ra để kết  Điểm bình quân xuất thông tin gì ? các môn theo tổ ❖ Dữ liệu đợc đa vào báo cáo  Từ bảng DSHS từ bảng hoặc mẫu hỏi nào ? ❖ Trờng dùng để gộp nhóm là  Trờng tổ trờng nào?
 3. 2. Dùng thuật sĩ để tạo báo cáo Ví dụ: Tạo báo cáo về điểm toán theo tổ
 4. Bớc 1: Chọn đối tợng Reports, nháy đúp vào mục Create report by using wizard
 5. Bớc 2: Chọn nguồn dữ liệu đa vào báo cáo và chuyển những trờng cần đa vào báo cáo bằng cách nháy nút hoặc
 6. Bớc 3: Chọn trờng gộp nhóm trong báo cáo Ví dụ: trờng Tổ.
 7. Bớc 4: Chỉ ra các trờng để sắp thứ tự các bản ghi và các yêu cầu thống kê theo nhóm.
 8. Bớc 5: Chọn cách bố trí các bản ghi và kiểu trình bày báo cáo.
 9. Bớc 6: Đặt tên cho báo cáo • Chọn Preview the report để xem báo cáo. • Chọn Modify the report’s design để sửa đổi thiết kế báo cáo Chọn Finish để kết thúc
 10. ❖ Chỉnh sửa báo cáo chọn Design View ❖ Khi đang trong chế độ thiết kế có thể nháy Preview để xem kết quả.
 11. 1. Khái niệm báo cáo Là hình thức thích hợp nhất khi cần tổng hợp, trình bày và in dữ liệu theo khuôn dạng. 2. Dùng thuật sĩ để tạo báo cáo - Gồm 6 bớc - Sửa báo cáo chọn Design View