Bài giảng Stem Tin học Lớp 12 - Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng

Sắp xếp, tìm kiếm

B1: Chọn tên  bảng CSDL cần cập nhật dữ liệu.

B2: Chọn nút hiển thị bảng ở chế độ trang dữ liệu.

B3: Thực hiện các thao tác

Lọc bản ghi

Lọc là một công cụ của hệ QTCSDL cho phép tìm ra  những bản ghi thoả mãn một số điều kiện nào đó.

 

ppt 12 trang minhdo 05/06/2023 520
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Stem Tin học Lớp 12 - Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_stem_tin_hoc_lop_12_bai_5_cac_thao_tac_co_ban_tren.ppt

Nội dung text: Bài giảng Stem Tin học Lớp 12 - Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng

 1. 1. Cập nhật dữ liệu Là thay đổi dữ liệu trong bảng gồm: Thêm bản ghi mới, chỉnh sửa, xoá các bản ghi. Chế độ trang dữ liệu của bảng
 2. ❖ Thao tác thêm, xoá, chỉnh sửa các bản ghi B1: Chọn tên bảng CSDL B2: Chọn nút hiển thị cần cập nhật dữ liệu. bảng ở chế độ trang dữ liệu.
 3. B3: Thực hiện thao tác Thao tác Nút Bảng chọn lệnh Thêm Insert\New record Chọn bản ghi\nháy Xoá chuột phải \Delete Nháy chuột vào ô chứa Chỉnh sửa dữ liệu thực hiện các thay đổi cần thiết
 4. 2. Sắp xếp, tìm kiếm và lọc bản ghi a. Sắp xếp, tìm kiếm B1: Chọn tên bảng CSDL B2: Chọn nút hiển thị cần cập nhật dữ liệu. bảng ở chế độ trang dữ liệu. B3: Thực hiện các thao tác Thao tác Nút Bảng chọn lệnh Chọn bản ghi cần sắp Sắp xếp xếp Record\Sort Tìm kiếm Edit\Find
 5. b. Lọc bản ghi Lọc là một công cụ của hệ QTCSDL cho phép tìm ra những bản ghi thoả mãn một số điều kiện nào đó. Ví dụ: tìm tất cả học sinh có họ Nguyễn
 6. Các cách thực hiện lọc bản ghi: Cách 1: Lọc theo ô dữ liệu đang chọn B1: Chọn ô dữ liệu Ví dụ: Chọn giá trị Nguyễn trong cột HOTEN B2: Nháy nút B3: Huỷ bỏ lọc nháy nút
 7. Cách 2: Lọc theo mẫu, điều kiện đợc trình bày dới dạng mẫu B1: Nháy nút B2: Trong hộp thoại Filter by Form nhập điều kiện lọc. Lọc ra màn hình những học sinh B3: Nháy nút để thựccó điểmhiện lọctoán từ 8 trở lên.
 8. * Ví dụ 2: Lọc để tìm những học sinh nữ là đoàn viên KếtĐiều quả kiện
 9. Các nút lệnh lọc bản ghi Lọc theo ô dữ liệu đang chọn Lọc theo mẫu, điều kiện Lọc/ Huỷ bỏ lọc
 10. 3. In dữ liệu B1: Thiết đặt trang in B2 : Xem trớc khi in File File → Page setup → Print Preview B3: In dữ liệu
 11. các thao tác trên bảng 1. cập nhật dữ liệu - Thêm bản ghi mới - Chỉnh sửa - Xoá bản ghi 2. Sắp xếp và Tìm kiếm và lọc bản ghi 3. In dữ liệu