Bài giảng Stem Âm nhạc Lớp 8 - Tiết 5: Ôn tập bài hát "Lí dĩa bánh bò"

I. Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò

II. Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ

1. Gam thứ

2. Giọng thứ

•Các bậc âm trong gam thứ được sử dụng để xây dựng giai điệu một bài hát ( hay một bản nhạc ) người ta gọi đó là giọng thứ kèm theo tên âm chủ.

ppt 18 trang minhdo 17/02/2023 5860
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Stem Âm nhạc Lớp 8 - Tiết 5: Ôn tập bài hát "Lí dĩa bánh bò"", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_stem_am_nhac_lop_8_tiet_5_on_tap_bai_hat_li_dia_ba.ppt

Nội dung text: Bài giảng Stem Âm nhạc Lớp 8 - Tiết 5: Ôn tập bài hát "Lí dĩa bánh bò"

 1. Tiết 5 ÔN TẬP BÀI HÁT “Lí dĩa bánh bò ” Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ Tập đọc nhạc số 2
 2. Tiết 5:- Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò - Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ - Tập đọc nhạc: TĐN số 2 I. Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò
 3. I. Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò
 4. Tiết 5:- Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò - Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ - Tập đọc nhạc: TĐN số 2 I. Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò II. Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ 1. Gam thứ
 5. GAM THỨ Là hệ thống 7 bậc âm được sắp xếp liền bậc, hình thành dựa trên công thức cung và nửa cung như sau: I II III IV V VI VII I 1 1/2 1 1 1/2 1 1 Âm ổn định nhất trong gam gọi là âm chủ ( bậc I)
 6. 1 1 1c 2 1c 1c 2 1c 1c - Gam La thứ - Âm chủ là nốt La
 7. Tiết 5:- Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò - Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ - Tập đọc nhạc: TĐN số 2 I. Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò II. Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ 1. Gam thứ 2. Giọng thứ
 8. • Các bậc âm trong gam thứ được sử dụng để xây dựng giai điệu một bài hát ( hay một bản nhạc ) người ta gọi đó là giọng thứ kèm theo tên âm chủ. Giọng La thứ
 9. Tiết 5:- Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò - Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ - Tập đọc nhạc: TĐN số 2 I. Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò II. Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ 1. Gam thứ 2. Giọng thứ III. Tập đọc nhạc: TĐN số 2
 10. III. Tập đọc nhạc số 2
 11. - Viết ở nhịp 3/4, giọng La thứ. - Cao độ:La, Si, Đô, Rê, Mi, Pha. - Trường độ: - Chia 4 câu - Âm hình tiết tấu chính
 12. III. Tập đọc nhạc số 2
 13. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Thể hiện tốt bài hát mang đặc trưng của dân ca Nam bộ. - Thể hiện tốt bài tập đọc nhạc ở giọng la thứ.