Bài giảng Stem Âm nhạc Lớp 8 - Tiết 10: Tập đọc nhạc "TĐN số 3"

I. Ôn bài hát: Tuổi hồng

II. Nhạc lí:

1. Giọng song song

2. Giọng La thứ hoà thanh

III. Tập đọc nhạc số 3.

1. Nhận xét:

2. Luyện gam La thứ hoà thanh

3. Tập đọc nhạc

ppt 24 trang minhdo 17/02/2023 6040
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Stem Âm nhạc Lớp 8 - Tiết 10: Tập đọc nhạc "TĐN số 3"", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_stem_am_nhac_lop_8_tiet_10_tap_doc_nhac_tdn_so_3.ppt

Nội dung text: Bài giảng Stem Âm nhạc Lớp 8 - Tiết 10: Tập đọc nhạc "TĐN số 3"

 1. Tiết 10 ÔN BÀI HÁT : TUỔI HỒNG NHẠC LÍ: GIỌNG SONG SONG, GIỌNG LA THỨ HÒA THANH TĐN SỐ 3: HÃY HÓT, CHÚ CHIM NHỎ HAY HÓT
 2. Tiết 10 : Ôn tập , Nhạc lý , Tập đọc nhạc số 3 I. Ôn bài hát: Tuổi hồng Nhạc và lời: Trương Quang Lục
 3. Tuổi Hồng Nhạc và lời: Trương Quang Lục
 4. Tiết 10 : Ôn tập , Nhạc lý , Tập đọc nhạc số 3 I. Ôn bài hát: Tuổi hồng Nhạc và lời: Trương Quang Lục Các lưu ý của bài : * Đảo phách * Dấu nối , dấu luyến. *Sắc thái của bài: Đoạn 1 : vui tươi , nhí nhảnh Đoạn 2 : tha thiết.
 5. TIẾT 10:ÔN BÀI HÁT - NHẠC LÍ - TĐN SỐ 3 -Quan sát và so sánh 2 ví dụ sau I. Ôn bài hát: Tuổi hồng Ví dụ 1: Giọng C-dur Nhạc và lời: Trương Quang Lục II. Nhạc lí: Giọng song song, giọng La thứ hoà thanh -Ví dụ 2: Giọng a- moll. 1. Giọng song song a. Ví dụ: b. Khái niệm: Giọng song song là một giong trưởng Giống nhau: và một giọng thứ có chung hoá biểu Hoá biểu không có dấu #, dấu b nhưng khác âm chủ Khác nhau - 1 Giọng trưởng và 1 giọng thứ Vậy giọng song - Âm chủ khác nhau: vd1- đô; vd2- la song là gì? => Đó gọi là cặp giong song song
 6. TIẾT 10:ÔN BÀI HÁT - NHẠC LÍ - TĐN SỐ 3 I. Ôn bài hát: Tuổi hồng Hệ thống giọng song song Nhạc và lời: Trương Quang Lục II. Nhạc lí: Giọng song song, giọng La thứ hoà thanh 1. Giọng song song a. Ví dụ: b. Khái niệm: Giọng song song là một giong trưởng và một giọng thứ có chung hoá biểu nhưng khác âm chủ
 7. TIẾT 10:ÔN BÀI HÁT - NHẠC LÍ - TĐN SỐ 3 I. Ôn bài hát: Tuổi hồng Giọng Đô trưởng. Nhạc và lời: Trương Quang Lục II. Nhạc lí: Giọng song song, giọng La thứ hoà thanh Giọng La thứ . 1. Giọng song song Giọng Pha trưởng. Giọng Rê thứ .
 8. TIẾT 10:ÔN BÀI HÁT - NHẠC LÍ - TĐN SỐ 3 Giọng la thứ tự nhiên. I. Ôn bài hát: Tuổi hồng Nhạc và lời: Trương Quang Lục II. Nhạc lí: Giọng song song, giọng La thứ hoà thanh Giọng La thứ hoà thanh 1. Giọng song song # a. Ví dụ: Giọng c-dur và giọng a-moll b. Khái niệm: I II III IV V VI VII (I) Giọng song song là một giong trưởng và một giọng thứ có chung hoá biểu nhưng Giọng La thứ hoà thanh có âm bậc khác âm chủ VII tăng lên ½ cung so với giọng La thứ tự nhiên 2. Giọng La thứ hoà thanh Sự khác nhau giữa La thứ tự nhiên và La thứ hòa thanh?
 9. TIẾT 10:ÔN BÀI HÁT - NHẠC LÍ - TĐN SỐ 3 I. Ôn bài hát: Tuổi hồng Giọng la thứ tự nhiên. Nhạc và lời: Trương Quang Lục II. Nhạc lí: Giọng song song, giọng La thứ hoà thanh 1. Giọng song song Giọng La thứ hoà thanh a. Ví dụ: Giọng c-dur và giọng a-moll b. Khái niệm: # Giọng song song là một giong trưởng và một giọng thứ có chung hoá biểu nhưng I II III IV V VI VII (I) khác âm chủ 2. Giọng La thứ hoà thanh # Giọng La thứ hoà thanh có âm bậc VII tăng lên ½ cung so với giọng La thứ tự nhiên
 10. TIẾT 10:ÔN BÀI HÁT - NHẠC LÍ - TĐN SỐ 3 I. Ôn bài hát: Tuổi hồng Nhạc và lời: Trương Quang Lục II. Nhạc lí: Giọng song song, giọng La thứ hoà thanh 1. Giọng song song 2. Giọng La thứ hoà thanh III. Tập đọc nhạc số 3. Hãy hót, chú chim nhỏ hay hót (Trích) Nhạc Ba Lan Đặt lời: Anh Hoàng
 11. TIẾT 10:ÔN BÀI HÁT - NHẠC LÍ - TĐN SỐ 3 I. Ôn bài hát: Tuổi hồng II. Nhạc lí: 1. Giọng song song 2. Giọng La thứ hoà thanh III. Tập đọc nhạc số 3. 1. Nhận xét: - Bài viết ở nhịp ¾, giọng La thứ hoà thanh - Về cao độ:Gồm các nốt :Son, la ,si,đô,rê,mí. - Nốt cao nhất : Nốt mí; Nốt thấp nhất : Nốt son# . - Về trườngBài TĐN độ:Gồm được các viết hình ở nốt : nhịp nào, giọng gì?Về cao độ ,trường độ có những nốt,hình nốt nào?
 12. TIẾT 10:ÔN BÀI HÁT - NHẠC LÍ - TĐN SỐ 3 I. Ôn bài hát: Tuổi hồng II. Nhạc lí: 1. Giọng song song 2. Giọng La thứ hoà thanh III. Tập đọc nhạc số 3. 1. Nhận xét: - Bài viết ở nhịp ¾, giọng La thứ hoà thanh - Về cao độ:Gồm các nốt :Son, la ,si,đô,rê,mí. - Nốt cao nhất : Nốt mí; Nốt thấp nhất : Nốt son# . - Về trường độ:Gồm các hình nốt : Trắng Đen Đen chấm dôi . Đơn chấm dôi . Móc kép
 13. TIẾT 10:ÔN BÀI HÁT - NHẠC LÍ - TĐN SỐ 3 I. Ôn bài hát: Tuổi hồng II. Nhạc lí: 1. Giọng song song 2. Giọng La thứ hoà thanh III. Tập đọc nhạc số 3. 1. Nhận xét: 2. Luyên gam La thứ hoà thanh #
 14. Tiết 10 : Ôn tập , Nhạc lý , Tập đọc nhạc số 3 Thang âm * Gam La thứ hòa thanh. La Sol# Fa Mi Rê Đô Sì Là
 15. TIẾT 10:ÔN BÀI HÁT - NHẠC LÍ - TĐN SỐ 3 I. Ôn bài hát: Tuổi hồng II. Nhạc lí: 1. Giọng song song 2. Giọng La thứ hoà thanh III. Tập đọc nhạc số 3. 1. Nhận xét: 2. Luyện gam La thứ hoà thanh 3. Tập đọc nhạc
 16. TIẾT 10:ÔN BÀI HÁT - NHẠC LÍ - TĐN SỐ 3 I. Ôn bài hát: Tuổi hồng II. Nhạc lí. III. Tập đọc nhạc số 3.
 17. TIẾT 10:ÔN BÀI HÁT - NHẠC LÍ - TĐN SỐ 3 I. Ôn bài hát: Tuổi hồng II. Nhạc lí: III. Tập đọc nhạc số 3. Câu 1
 18. TIẾT 10:ÔN BÀI HÁT - NHẠC LÍ - TĐN SỐ 3 I. Ôn bài hát: Tuổi hồng II. Nhạc lí: III. Tập đọc nhạc số 3. Câu 2
 19. TIẾT 10:ÔN BÀI HÁT - NHẠC LÍ - TĐN SỐ 3 I. Ôn bài hát: Tuổi hồng II. Nhạc lí: III. Tập đọc nhạc số 3. Câu 3
 20. TIẾT 10:ÔN BÀI HÁT - NHẠC LÍ - TĐN SỐ 3 I. Ôn bài hát: Tuổi hồng II. Nhạc lí: III. Tập đọc nhạc số 3. Câu 4
 21. TIẾT 10: ÔN BÀI HÁT - NHẠC LÍ - TĐN SỐ 3
 22. L Í D Ĩ A B Á N H B Ò T R Ầ N H O À N H O À T H A N H T U Ổ I H Ồ N G D Â N T Ộ C V Ũ T R Ọ N G T Ư Ờ N G ĐànGamTác tranh, thứ giảTên Tác cócủaTên bàisáo, âm giả bài bàihát đàn bậc bài hát hátcủa bầu bảyhát “Mùathuộc nhạc thăng“Mùa được thusĩdân Trương lênxuân gọingày ca nửa chungNam nhokhai Quangcung Bộnhỏ” trường”là. gọinhạc Lục là cụgì ?gì ? OH ON À N HG GV Â VN
 23. TIẾT 10: ÔN BÀI HÁT - NHẠC LÍ - TĐN SỐ 3 Bài tập về nhà - Học thuộc,thể hiện đúng tính chất của bài hát: Tuổi hồng -Đọc nhạc và đánh nhịp bài TĐN số 3. - Tìm hiểu về nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu.