Bài giảng Stem Âm nhạc Lớp 8 - Tiết 4: Học hát "Lí dĩa bánh bò"

Một số tranh ảnh về sinh hoạt văn hoá dân gian của đồng bào Nam Bộ

PHÂN TÍCH BÀI HÁT:

-SỐ CHỈ NHỊP ?

- NHỊP ĐẦU TIÊN ?

Nhịp lấy đà

-Dấu luyến ?

-Dấu nhắc lại

-Khung thayđổi

 

ppt 9 trang minhdo 17/02/2023 5980
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Stem Âm nhạc Lớp 8 - Tiết 4: Học hát "Lí dĩa bánh bò"", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_stem_am_nhac_lop_8_tiet_4_hoc_hat_li_dia_banh_bo.ppt

Nội dung text: Bài giảng Stem Âm nhạc Lớp 8 - Tiết 4: Học hát "Lí dĩa bánh bò"

  1. Tiết 4 HỌC HÁT : “Lí dĩa bánh bò ” Dân ca Nam Bộ
  2. Một số tranh ảnh về sinh hoạt văn hoá dân gian của đồng bào Nam Bộ HỘI THI THẢ DIỀU
  3. là đưa í a đưa nàng , đưa nàng ,anh đưa nàng về dinh
  4. MÓN BÁNH BÒ
  5. HỌC HÁT : BÀI “Lí dĩa bánh bò ”
  6. HỌC HÁT : BÀI “Lí dĩa bánh bò ” PHÂN TÍCH BÀI HÁT: -SỐ CHỈ NHỊP ? - NHỊP ĐẦU TIÊN ? Nhịp lấy đà -Dấu luyến ? -Dấu nhắc lại -Khung thayđổi
  7. Mi i i i i i i i i Mô ô ô ô ô ô ô ô ô Ma a a a a a a a a
  8. HỌC HÁT : BÀI “Lí dĩa bánh bò ”
  9. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Thể hiện tốt bài hát mang đặc trưng của dân ca Nam bộ. -Về nhà các em thử đặt lời mới theo điệu lí dĩa bánh bò (Chủ đề tự chọn )