Bài giảng Stem Âm nhạc Lớp 9 - Tiết 12: Tập đọc nhạc "TĐN số 4"

1. ÔN BÀI HÁT: LÝ KÉO CHÀI

2. TẬP ĐỌC NHẠC:

a- GiỌNG RÊ THỨ

Giọng rê thứ là giọng có hóa biểu là SI giáng và âm chủ là RÊ

b- GiỌNG RÊ THỨ HÒA THANH

Giọng rê thứ hòa thanh là giọng có âm bậc 7 thăng lên ½ cung so với giọng RÊ THỨ tự nhiên

c-  TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 4 – CÁNH ÉN TUỔI THƠ

ppt 12 trang minhdo 17/02/2023 6540
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Stem Âm nhạc Lớp 9 - Tiết 12: Tập đọc nhạc "TĐN số 4"", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_stem_am_nhac_lop_9_tiet_12_tap_doc_nhac_tdn_so_4.ppt

Nội dung text: Bài giảng Stem Âm nhạc Lớp 9 - Tiết 12: Tập đọc nhạc "TĐN số 4"

 1. 3/1/2023
 2. Wednesday, March 1, 2023 1. ÔN BÀI HÁT: LÝ KÉO CHÀI LÝ KÉO CHÀI
 3. 1. ÔN BÀI HÁT: LÝ KÉO CHÀI LÝ KÉO CHÀI HÁT THEO ĐIỆU LÍ KÉO CHÀI Có cô thầy dự giờ thăm lớp, các bạn ơi ta hãy cố lên. (Bạn ơi!) Thầy cô ta quá thân thương.(Thương lắm cô thầy). Cố lên mà hăng hái (cả lớp ta mà.), Ta vui điểm mười ( Để làm cô thầy vừa lòng nhiều hơn)
 4. Wednesday, March 1, 2023 1. ÔN BÀI HÁT: LÝ KÉO CHÀI LÝ KÉO CHÀI HÁT THEO ĐIỆU LÍ KÉO CHÀI Có cô thầy dự giờ thăm lớp, các bạn ơi ta hãy cố lên. (Bạn ơi!) Thầy cô ta quá thân thương.(Thương lắm cô thầy). Cố lên mà hăng hái (cả lớp ta mà.), Ta vui điểm mười ( Để làm cô thầy vừa lòng nhiều hơn)
 5. 1. ÔN BÀI HÁT: LÝ KÉO CHÀI 2. TẬP ĐỌC NHẠC: a- GiỌNG RÊ THỨ - Giọng rê thứ là giọng có hóa biểu là SI giáng và âm chủ là RÊ RÊ MI PHA SON LA SI ĐÔ RÊ b- GiỌNG RÊ THỨ HÒA THANH - Giọng rê thứ hòa thanh là giọng có âm bậc 7 thăng lên ½ cung so với giọng RÊ THỨ tự nhiên
 6. Wednesday, March 1, 2023 1. ÔN BÀI HÁT: LÝ KÉO CHÀI 2. TẬP ĐỌC NHẠC: a- GiỌNG RÊ THỨ b- GiỌNG RÊ THỨ HÒA THANH
 7. 1. ÔN BÀI HÁT: LÝ KÉO CHÀI 2. TẬP ĐỌC NHẠC: a- GiỌNG RÊ THỨ b- GiỌNG RÊ THỨ HÒA THANH c- TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 4 – CÁNH ÉN TUỔI THƠ Nhạc sỹ Phạm Tuyên Ông sinh ngày 12 tháng 1 năm 1930, quê ở xã Lương Ngọc, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Hưng (cũ)
 8. Wednesday, March 1, 2023 1. ÔN BÀI HÁT: LÝ KÉO CHÀI 2. TẬP ĐỌC NHẠC: a- GiỌNG RÊ THỨ b- GiỌNG RÊ THỨ HÒA THANH c- TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 4 – CÁNH ÉN TUỔI THƠ ĐỌC GAM RÊ THỨ HÒA THANH RÊ MI PHA SON LA SI ĐÔ RÊ ÂM HÌNH TIẾT TẤU CỦA BÀI
 9. 1. ÔN BÀI HÁT: LÝ KÉO CHÀI 2. TẬP ĐỌC NHẠC: a- GiỌNG RÊ THỨ b- GiỌNG RÊ THỨ HÒA THANH c- TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 4 – CÁNH ÉN TUỔI THƠ
 10. Wednesday, March 1, 2023 1. ÔN BÀI HÁT: LÝ KÉO CHÀI 2. TẬP ĐỌC NHẠC: a- GiỌNG RÊ THỨ b- GiỌNG RÊ THỨ HÒA THANH c- TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 4 – CÁNH ÉN TUỔI THƠ Nhạc sỹ Phạm Tuyên Ông sinh ngày 12 tháng 1 năm 1930, quê ở xã Lương Ngọc, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Hưng (cũ)
 11. 1. ÔN BÀI HÁT: LÝ KÉO CHÀI 2. TẬP ĐỌC NHẠC: a- GiỌNG RÊ THỨ b- GiỌNG RÊ THỨ HÒA THANH c- TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 4 – CÁNH ÉN TUỔI THƠ
 12. Wednesday, March 1, 2023 1. ÔN BÀI HÁT: LÝ KÉO CHÀI 2. TẬP ĐỌC NHẠC: a- GiỌNG RÊ THỨ b- GiỌNG RÊ THỨ HÒA THANH c- TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 4 – CÁNH ÉN TUỔI THƠ 1- Tập đặt lời mới cho bài hát: Lý kéo chài 2- TĐN kết hợp với động tác đánh nhịp 3- Tìm những bài hát viết của thiếu nhi viết ở giọng RÊ THỨ 4- Đọc bài ANTT TIẾT 12: Một số ca khúc mang âm hưởng dân ca