Bài giảng Stem Âm nhạc Lớp 6 - Tiết 14: Ôn tập bài hát "Đi cấy"

Ôn tập bài hát : Đi cấy

Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5

Âm nhạc thường thức: 
  Sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến

1/ Ôn bài hát

ĐI CẤY

Dân ca Thanh hoá

2/ Ôn tập Tập đọc nhạc:

TĐN SỐ 5

“VÀO RỪNG HOA”

Nhạc và lời: Việt Anh

ppt 9 trang minhdo 17/02/2023 5720
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Stem Âm nhạc Lớp 6 - Tiết 14: Ôn tập bài hát "Đi cấy"", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_stem_am_nhac_lop_6_tiet_14_on_tap_bai_hat_di_cay.ppt

Nội dung text: Bài giảng Stem Âm nhạc Lớp 6 - Tiết 14: Ôn tập bài hát "Đi cấy"

  1. Tiết 14 - Ôn tập bài hát : Đi cấy - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5 - Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến 1/ Ôn bài hát ĐI CẤY (Dân ca Thanh hoá) “Lên chùa bẻ một cành sen Ăn cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng * Luyện thanh: Ba cô có bạn cùng chăng Mi- i- í- í- í. Thắp đèn ta sẽ chơi trăng ngoài thềm Ma- a- á- á-á. Cầu cho trong ấm ngoài êm” Mố- ô- ô- ô- ồ
  2. ÔN TẬP BÀI HÁT : ĐI CẤY (Dân ca Thanh hoá)
  3. Tiết 14 - Ôn tập bài hát : Đi cấy - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5 - Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến 1/ Ôn bài hát ĐI CẤY Dân ca Thanh hoá 2/ Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 5 “VÀO RỪNG HOA” Nhạc và lời: Việt Anh
  4. Nhận xét? - Nhịp 2/4 ( 4 câu) - Giọng Đô trưởng - Cao độ: Đồ Rê Mi Sol La Đố - Trường độ: Đen Đơn Trắng - Kí hiệu : : Nhắc lại
  5. Tiết 14 - Ôn tập bài hát : Đi cấy - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5 - Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến 1/ Ôn bài hát ĐI CẤY Dân ca Thanh hoá 2/ Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 5 “VÀO RỪNG HOA” Nhạc và lời: Việt Anh 2/ Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến
  6. Câu hỏi: Em hãy nhận biết, giới thiệu về cấu tạo của các nhac cụ dân tộc phổ biến? 1 4 5 2 3 6.A 6.B 6.C
  7. 4.Đàn Nhị ( Đàn cò) 2.Đàn bầu 3.Đàn tranh 6ATrống 6B.Trống đế 6C.Trống cái cơm
  8. ? ? Em hãy giải thích từ Phổ biến và nêu mục đích sử dụng của nhạc cụ dân tộc phổ biến?
  9. Câu hỏi thảo luận Em hãy kể tên một số nhạc cụ dân tộc khác mà em biết?